Marksizm Üzerine 25 Nisan 2009'da Sky Türk televizyonun Aykırı Sorular
programında yayınlanmış 3 saati aşan bir görüşmedir.

Yorum yazmak için
Vimeo Bağlantısı