Kapital'in İzinde. 2012. İstanbul: Yordam Kitap (Nail Satlıgan ve Sungur Savran ile birlikte).

Batan Piyasalar: 21. Yüzyılın İlk Buhranı. 2010. İstanbul: Kırmızı Yayınları.

"Aman, Piyasalar!" İktisat, Küreselleşme, Medya . 2007. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Küreselleşme: Emperyalizm, Yerelcilik ve İşçi Sınıfı 2000. (Globalization: Imperialism, Localism, and Working Class), Ankara: İmge Kitabevi; 2. Genişletilmiş Basım, 2004. ( İmge'den ısmarlanabilir)

Measuring the Wealth of Nations: The Political Economy of National Accounts, New York: Cambridge University Press, 1994 and paperback edition in 1996 (with Anwar Shaikh). (For a review of this book by Fred Moseley published in the Journal of Economic Literature click here and order it from Amazon)

Turkey in Transition: New Perspectives, New York: Oxford University Press, 1987 (co-editor with I.C. Schick); also published in Turkish (Geçiş Sürecinde Türkiye)1990, 1992, 1998, 2003 ve 2006. (Order it from Amazon)